Hvordan laste ned / rippe video fra VGTV

Det er overraskende enkelt å lagre video fra VGTV.

Jeg har laget et python-skript som automatisk henter ut adressen. Last ned skriptet her.

Kopier lenken til videoen du vil ha, feks. http://www.vgtv.no/?id=33283&category=1

Bruk python fra komandolinja og hent ut adressen ved hjelp av skriptet, eks.:

python vgtv_url.py http://www.vgtv.no/?id=33283
python.exe vgtv_url.py http://www.vgtv.no/?id=33283

(Windows CMD)

Du vil så få en rtmp:// URL. Åpne denne i VLC og fortell VLC å automatisk lagre videostrømmen.

Eventuelt, bruk VLC eller mplayer på kommandolinjen med en av disse one-linerne:

vlc "$(python vgtv_url.py http://www.vgtv.no/?id=X)" --demux=dump --demuxdump-file=video.mp4
mplayer -dumpfile video.mp4 -dumpstream "$(python vgtv_url.py http://www.vgtv.no/?id=X)"

Gammel (manuell) metode:

 1. Ta URL-en til en video, f.eks.:
  http://www.vgtv.no/?id=33283&category=1

 2. Notér id (her: 33283)

 3. Gå inn på:
  http://www.vgtv.no/api/?do=playlist&id=NOTERT_ID
  F.eks.:
  http://www.vgtv.no/api/?do=playlist&id=33283

 4. Fra XML-filen, hent ut rtmp-adressen under følgende hierarki (prøv et vilkårlig location-element):
  <playlist> <trackList> <track> <location>

Åpne så denne URL-en i MPlayer. F.eks.:

mplayer -dumpfile video.mp4 -dumpstream rtmp://88.87.43.102/streaming/mp4:storage/compressed//33283/flash_1000.mp4

Dette kan også gjøres med VLC:

vlc rtmp://88.87.43.98/streaming/mp4:storage/compressed//33283/flash_1000.mp4 --demux=dump --demuxdump-file=video.mp4

Vent, og du har snart videoen på disk.